Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 746
Số lượng câu trả lời 2507
Điểm GP 119
Điểm SP 1616

Người theo dõi (802)

Nguyễn Ngân
Hà Ngọc Linh
thùy dương
Diệp Hy
Karasuno Fight

Đang theo dõi (1111)

Dòng thời gian