Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 78
Điểm GP 4
Điểm SP 54

Người theo dõi (7)

NGOC
kethattinhtrongmua
Trần Mạnh Hòa
văn vĩnh thắng

Đang theo dõi (1)

Phùng Tuệ Minh