Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1045
Số lượng câu trả lời 1479
Điểm GP 77
Điểm SP 1115

Người theo dõi (428)

Đang theo dõi (961)

Thiên Chỉ Hạc
Netflix
Lê Anh Tú
Pé
Mysterious Person

Dòng thời gian