Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 300
Số lượng câu trả lời 5620
Điểm GP 1164
Điểm SP 7924

Người theo dõi (1579)

huyhuy
iiipontyu
Dũng Lê

Đang theo dõi (43)

Eri
Eri
Rain
phynit
Ngô Lê Dung