Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 113
Điểm GP 13
Điểm SP 266

Người theo dõi (22)

qwerty
Mới vô
Giang Thủy Tiên
lê huân

Đang theo dõi (3)

Mới vô
qwerty