Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 290
Điểm GP 42
Điểm SP 851

Người theo dõi (321)

Đang theo dõi (17)

Lovers
Hoàng Phúc
Mai Linh
Admin
Sky SơnTùng

Dòng thời gian


Chủ đề:

Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Câu hỏi:

Có m x n người đứng xếp thành 1 hình chữ nhật m x n để được Kanna ban phúc. Kanna rất đáng yêu và cũng rất rảnh nên đi ban phúc cho mọi người nên mỗi lần Kanna sẽ ở một ô và ban phúc tứ phía trên dưới trái phải cho mọi người nhưng mà kiểu có một số thằng không được ban phúc nên buồn quá sinh ra ảo tưởng mình được ban phúc ( cũng có thể không có ). Kanna sẽ ban phúc theo hình cục ***** như bên dưới, đại loại mỗi lần hạ phàm Kanna sẽ bỏ thằng ở ô mà Kanna hạ phàm vào mồm rồi tiêu hóa, sau khi ban phúc xong thì ***** lại ra nó ném lại chỗ cũ nên nó không được ban phúc Tuy nhiên thì một thằng cũng có thể được ban phúc nhiều lần thì ờ, tùy, thôi kệ. Nhập bảng m x n dạng 0 , 1 thể hiện cho người ở ô đang nghĩ mình không được kanna ban phúc và 1 là cho thằng nghĩ mình được kanna ban phúc ( trong đó có cả những thằng ảo tưởng). Kanna muốn biết những thằng nào ảo tưởng để bỏ nó vào mồm ăn In ra bảng mxn ; số 6 là thằng ko ảo tưởng mình được ban phúc, số 9 là thằng ảo tưởng ( hiển nhiên những thằng nghĩ mình ko được ban phúc không phải thằng ảo tưởng ). ví dụ 3 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 thì đáp án là 9 6 9 6 6 6 6 6 6 <3