Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 155
Điểm GP 41
Điểm SP 365

Người theo dõi (45)

nguyen thi thao
trần anh tú
Mika Chan

Đang theo dõi (59)

Ngọc Hnue
Mai Hà Chi
Violet
Pham Van Tien

Dòng thời gian