Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 3865
Điểm GP 478
Điểm SP 3310

Người theo dõi (532)

Đang theo dõi (4)

qwerty
Linh Diệu
Lavender
Mai Hà Chi