Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 3865
Điểm GP 478
Điểm SP 3250

Người theo dõi (531)

Đang theo dõi (4)

qwerty
Linh Diệu
Lavender
Mai Hà Chi