Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 842
Điểm GP 150
Điểm SP 957

Người theo dõi (715)

nguyễn hoàng
Nguyễn Minh Sơn
hạnh vu
Quốc Huy
Yuu~chan

Đang theo dõi (6)