violet

  • Giáo viên
Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 896
Điểm GP 158
Điểm SP 1056

Người theo dõi (764)

Hoàng Hải Yến
lê gia hân
Ha Hoang
trâm ngọc
Huỳnh Kim Ngân

Đang theo dõi (6)