Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 253
Điểm GP 62
Điểm SP 183

Người theo dõi (29)

Đang theo dõi (4)

Thùy-y Dươnq-q
Huang Zi-tao
Pokiwar!!