Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 1900
Điểm GP 152
Điểm SP 2346

Người theo dõi (981)

lê huy
eren
Nguyen Ba Kiet
Minz Ank

Đang theo dõi (76)

Leejung Kim
Hong Ra On
Phùng Hà Châu
Einstein