Vẽ kĩ thuật

Hàn Tiểu Hy
Hàn Tiểu Hy 4 tháng 5 2020 lúc 20:38

Vì lượng nhiệt sinh ra từ dây đốt nóng được dùng một cách tối đa, vỏ nồi có 2 lớp ở giữa 2 lớp có bông thuỷ tinh cách nhiệt nên nhiệt không thoát ra ngoài được

Bình luận (0)
Phong Nguyễn

I. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1. Yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng là:

A. có điện trở suất lớn. B. có điện trở suất nhỏ.

C. chịu được nhiệt độ cao. D. có điện trở suất lớn, chịu được nhiệt độ

Câu 2. Đồ dùng điện loại điện – nhiệt biến đổi điện năng thành:

A. cơ năng. B. nhiệt năng. C. quang năng. D. Hóa năng.

Câu 3. Giờ cao điểm tiêu thụ điện trong ngày là:

A. từ 6h đến 12h. B. từ 18h đến 22h. C. từ 6h đến 18h. D. từ 10h đến16h.

Câu 4. Dây đốt nóng là bộ phận chính của đồ dùng:

A. điện cơ. B. điện nhiệt.

C. điện quang. D. điện cơ – điện quang.

Câu 5. Đồ dùng điện loại điện – cơ biến đổi điện năng thành:

A. cơ năng. B. nhiệt năng. C. quang năng. D. hóa năng.

Câu 6: Trên bóng điện có ghi: 220V- 75W cho ta biết:

A. Uđm = 220V; Iđm = 75W. B. Iđm = 220V; Uđm = 75W.

C. Uđm = 220V; Pđm = 75W. D. Pđm = 220V; Uđm = 75W.

Câu 7. Dây Niken crôm có nhiệt độ làm việc từ:

A. 800 C đến 900 C B. 1000 C đến 1100 C

C. 900 C đến 1000 C D. 1100 C đến 1200 C

Câu 8. Dây đốt nóng của đồ dùng điện- nhiệt thường làm bằng phero-Crôm hoặc Niken- crôm vì nó?

A.Dẫn điện tốt. B.Có màu sắc sáng bóng.

C.Có điện trở suất lớn và chịu được nhiệt độ cao. D.Dẫn nhiệt tốt.

Câu 9. Để đo diện năng tiêu thụ ta dùng:

A. Oát kế B. Ampe kế C. Vôn kế D. Công tơ điện

Câu 10. Điện năng tiêu thụ của hộ gia đình trong 1 tháng được tính bằng:

A. KW/S B. KW.S C. KWh D. kWh

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Viết công thức tính điện trở của dây đốt nóng. Nêu các yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng.

Câu 2: Nêu các cách sử dụng hợp lí điện năng.

Phong Nguyễn

I. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1: Nhà máy điện có chức năng biến đổi:

a. Nhiệt năng thành điện năng

b. Thủy năng thành điện năng

c. Năng lượng từ điện năng

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 2: Đường dây dẫn điện có chức năng:

a. Truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi tiêu thụ

b. Biến đổi các dạng năng lượng thành điện năng

c. Biến đổi điện thành nhiệt năng

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 3: Trong sản xuất và đời sống, điện năng có vai trò:

a. Là nguồn động lực, nguồn năng lượng

b. Quá trình sản xuất được tự động hóa

c. Cuộc sống con người được tiện nghi và văn minh hơn

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 4: Tai nạn điện xảy ra thường do nguyên nhân sau:

a. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện

b. Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp

c. Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 5: Nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng điện:

a. Thực hiện tốt cách điện của đồ dùng điện và dây dẫn điện

b. Thực hiện nối đất các thiết bị, đồ dùng điện

c. Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 6: Nguyên tắc an toàn trong khi sửa chữa điện như:

a. Phải cắt nguồn điện trước khi sửa chữa

b. Sử dụng các vật lót, dụng cụ lao động cách điện

c. Sử dụng các dụng cụ kiểm tra

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 7: Cứu người bị điện giựt chúng ta cần phải:

a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và đưa đến bệnh viện

b. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và làm hô hấp

c. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, rồi sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện

d. Cả a, b, c đều sai

Câu 8: Bút thử điện thường dùng để:

a. Thử rò điện của một số đồ dùng điện

b. Thử chỗ hở cách điện của dây dẫn điện

c. Xác định dây pha của mạch điện

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 9: Dung dịch điện phân, thủy ngân, than chì là:

a. Vật liệu dẫn từ b. Vật liệu dẫn điện

c. Vật liệu cách điện d. Cả a, b, c đều sai

Câu 10: Vật liệu dẫn điện dùng để chế tạo:

a. Các phần tử dẫn từ

b. Các phần tử cách điện

c. Các phần tử dẫn điện

d. Cả a, b, c đều sai

Câu 11: Vật liệu cách điện có:

a. Điện trở suất nhỏ, cách điện tốt

b. Điện trở suất nhỏ, cách điện kém

c. Điện trở suất lớn, cách điện tốt

d. Điện trở suất lớn, cách điện kém

Câu 12: Hợp kim pheroniken, nicrom khó nóng chảy thường dùng để chế tạo:

a. Phần tử cho các đồ dùng điện loại điện - quang

b. Phần tử cho các đồ dùng điện loại điện - cơ

c. Điện trở cho các đồ dùng điện loại điện - nhiệt

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 13: Vật liệu cách điện thường dùng để chế tạo:

a. Các phần tử dẫn từ

b. Các phần tử cách điện

c. Các phần tử dẫn điện

d. Cả a, b, c đều sai

Câu 14: Dầu các loại, thuỷ tinh, mica, cao su, amian, … là:

a. ***** dẫn điện b. ***** dẫn từ

c. ***** cách điện d. Cả a, b, c đều sai

Câu 15: Vật liệu dẫn từ là:

a. Vật liệu cho dòng điện chạy qua

b. Vật liệu mà đường sức từ trường chạy qua được

c. Vật liệu mà đường sức từ trường không chạy qua được

d. Cả a, b, c đều sai

Loading...