Thao tác lập luận bình luận

Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
30 tháng 11 2022 lúc 6:14

Mở đoạn:

- Giới thiệu câu chuyện.

Thân đoạn:

- Vấn đề nghị luận từ câu chuyện: "lạm dụng văn mẫu".

+ Lạm dụng văn mẫu là gì?

-> đi theo khuôn phép của những ý, những câu từ có sẵn. => không có tư duy mới, sáng tạo.

- Thực trạng:

+ Rất nhiều trường nhiều cách giảng dạy của thầy cô hiện nay khóa chặt những suy nghĩ thực của học sinh.

-> Bắt học sinh luôn phải làm giống văn mẫu.

+ "lạm dụng văn mẫu" quá đà: trên mạng, sách mẫu,..

- "Lạm dụng văn mẫu" có ích hay có hại?

+ Làm o hẹp đi nền kiến thức về văn học.

+ Có cái để học sinh, thầy cô tham khảo.

=> Chỉ nên "tham khảo" chứ không nên lạm dụng.

- Giải pháp của việc này?

Kết đoạn:

- Nêu lên ý kiến bản thân.

Bình luận (0)
Lý Thị Công
Xem chi tiết