Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

BT2. Hãy mô tả sự chuyển hóa của các dạng cơ năng trong các trường hợp sau:

a. Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung. ...................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

b. Nước từ đập cao chảy xuống thấp. ...................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

c. Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng và sau đó rơi xuống. ................................................

................................................................................................................................................................

Được cập nhật 7 tháng 5 lúc 8:41 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.