Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Lê Trang
3 tháng 6 2020 lúc 15:50

Câu 1. Trong các trường hợp dười đây , trường hợp nào có công cơ học

A. hạt mưa đang rơi

B.Em bé đang ngồi xem tivi

c. An đang đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng

D. Kéo gàu nước từ dưới nước lên

#Theo mình nghĩ là vậy, không chắc lắm =)

Bình luận (0)
Đào Nek
4 tháng 3 lúc 0:48

D

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
27 tháng 5 2020 lúc 21:36

Tóm tắt:

t=60'= 3600s

s=150m

m=45kg

Giải:

F=P=10m=10.45=450N

Công của người đó:

A=F.s=450.150=67500(J)

Công suất tối thiểu của một người:

\(P=\frac{A}{t}=\frac{67500}{3600}=18,75\left(W\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN