Quyển 1: Cắt may

Linh Linh
16 tháng 3 lúc 20:29

Bước 1 : Vạch dấu. Vạch dấu vị trí các thiết bị đèn và điện. ...

Bước 2 : Khoan lỗ Khoan lỗ bắt vít. ...

Bước 3: Lắp thiết bị điện vào bảng điện. Xác định các cực của công tắc. ...

Bước 4 : Nối dây mạch điện. Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn. ...

Bước 5 : KIểm tra.

  
Bình luận (0)
Linh Linh
16 tháng 3 lúc 20:02

Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn dùng để lắp cho cầu thang hoặc 2 công tắc 2 nơi khác nhau điều khiển 1 đèn,điều khiển (đóng, cắt) một đèn ở hai nơi khác nhau như: cầu thang, hành lang, phòng ngủ...

Bình luận (1)
nhật minh
16 tháng 3 lúc 20:11

Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn dùng để lắp cho cầu thang hoặc 2 công tắc 2 nơi khác nhau điều khiển 1 đèn,điều khiển (đóng,cắt) một đèn ở hai nơi khác nhau như: cầu thang,hành lang,...

Bình luận (1)
Khánh Link
19 tháng 7 2019 lúc 15:41

.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN