Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Lợi ích kinh tế do lũ đem lại ở Đồng bằng sông Cửu Long không phải là

  1. nguồn lợi thủy sản.
  2. bồi đắp phù sa.
  3. thau chua, rửa mặn.
  4. du lịch sinh thái.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.