Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

  1. Vĩnh Phúc.
  2. Hòa Bình.
  3. Thái Nguyên.
  4. Lạng Sơn.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.