Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Đâu không phải là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long?

  1. Cần Thơ.
  2. Mĩ Tho.
  3. Long Xuyên.
  4. Tân An.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.