Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Biết nhôm có hóa trị III. Hãy lập công thức hợp chất của nhôm với oxi

  1. AlO
  2. AlO2
  3. Al2O3
  4. Al2O
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.