Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Một bóng đèn huỳnh quang dài \(120\) cm, đường kính của đường tròn đáy là \(2\) cm được đặt khít và một ống giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật. Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp (hộp hở hai đầu và không tính lề mép).

  1. \(96\) cm2
  2. \(960\) cm2
  3. \(9600\) cm2
  4. \(96000\) cm2

 

Hướng dẫn giải:

Ta thấy diện tích phần giấy cứng cần dùng bằng diện tích xung quanh của hình hộp.

Hình hộp có đáy là hình vuông cạnh \(2\) cm, chiều cao là \(120\) cm nên diện tích xung quanh là \(4.2.120=960\) (cm2)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.