Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tiểu vùng Tây Bắc có thế mạnh về 

  1. khai thác than.
  2. phát triển thủy điện.
  3. du lịch vịnh Hạ Long.
  4. nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.