Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đặc điểm nổi bật về địa hình của tiểu vùng Tây Bắc là 

  1. núi trung bình và núi thấp.
  2. các cao nguyên badan xếp tầng.
  3. các dãy núi hình cánh cung.
  4. núi cao, địa hình hiểm trở.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.