Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây ?

  1. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.
  2. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh.
  3. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắn, bị giết.
  4. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.