Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Để bảo vệ địa hình và tài nguyên đất, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phải phát triển theo hướng nào sau đây?

  1. Mô hình nông - lâm kết hợp.
  2. Trồng rừng phòng hộ vùng núi cao.
  3. Khai thác đi đôi với bảo vệ và trồng rừng.
  4. Tăng cường công tác “ phủ xanh đất trống, đồi trọc”.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.