Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Hương Hương

Vì sao xử tử Sác-lo I là đỉnh cao của cách mạng Anh nhưng xử tử Lu-i XVI thì không phải đỉnh cao của cách mạng Pháp


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN