Violympic toán 9

Curry

bác an vay 500000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình. sau hai năm, bác phải trả cho ngân hàng tất cả 6160500 đồng. hỏi lãi suất của ngân hàng là bao nhiêu biết sau năm thứ nhất, só lãi được gộp vào số vốn để tính lãi năm sau.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN