Nhân đa thức với đa thức

NO PROBLEM

Một tổ sản xuất dự định mỗi ngày may được 30 chiếc áo. Khi thực hiện nhờ cải tiến kỹ thuật tổ sản xuất may được 45 chiếc áo mỗi ngày nên đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 ngày và còn may thêm được 90 chiếc áo so với kế hoạch. Tính số áo tổ phải làm theo kế hoạch?

Natsu Dragneel 2005
Natsu Dragneel 2005 10 tháng 5 2020 lúc 14:56

Gọi số thời gian tổ phải làm theo kế hoạch là x ( giờ )

Theo bài ra , ta có :

30x + 90 = 45 ( x - 2 )

⇔ 30x + 90 = 45x - 90

⇔ -15x = -180 ⇔ x = 12

⇒ Số áo tổ phải làm là 30x = 360 áo

Vậy . . . . . . . .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN