Căn bậc hai. Căn bậc ba

Tiếp tục là chuỗi ngày giải đề vào 10!

Qua chúng ta có 1 đề cả tự luận và trắc nghiệm nay sẽ là 1 đề full trắc nghiệm nhé!

Đề này anh chưa xem trên mạng có đáp án chưa. Nên đề này mấy đứa vẫn cứ làm. Sau đó anh sẽ check những câu cơ bản và nhờ CTV chuyên môn check những câu nâng cao. Chắc thời hạn đề này là từ giờ đến 8h sáng mai. Những bài 8h sáng mai trở đi không được tính.

Khi kiểm tra nếu mấy đứa đúng 40 câu trở lên được 1 GP (3 bạn nhanh nhất), đúng full 50 câu 3 GP (1 bạn nhanh nhất) và đúng 50 câu khi CTV hỏi cách làm chi tiết câu nâng cao sẽ được 5GP. (Ngoài ra những bạn đúng từ 40 câu trở lên sẽ bị hỏi cách làm trắc nghiệm nhanh 1 số câu đó hoặc hướng giải quyết)

Tuy nhiên anh hi vọng các bạn sẽ làm trung thực, nghiêm túc ôn tập chứ không phải vì GP mà làm điều không hay rồi để tiếng xấu muôn đời.

NOTE: Vẫn như hôm qua trả lời xuống phần bình luận nhé! Mỗi người được bình luận 1 lần duy nhất , không nhờ CTV xóa bài hộ nha!

Cảm ơn các em!

#Kẹo

Bài tập ToánBài tập ToánBài tập ToánBài tập Toán

Natsu Dragneel 2005
3 tháng 5 2020 lúc 9:08

Câu 1 : B

Câu 2 : A

Câu 3 : C

Câu 4 : B

Câu 5 : B

Câu 6 : A

Câu 7 : C

Câu 8 : D

Câu 9 : D

Câu 10 : B

Câu 11 : A

Câu 12 : D

Câu 13 : B

Câu 14 : D

Câu 15 : D

Câu 16 : D

Câu 17 : C

Câu 18 : C

Câu 19 : A

Câu 20 : D

Câu 21 : B

Câu 22 : A

Câu 23 : A

Câu 24 : A

Câu 25 : D

Câu 26 : B

Câu 27 : B

Câu 28 : C

Câu 29 : C

Câu 30 : D

Câu 31 : C

Câu 32 : D

Câu 33 : C

Câu 34 : A

Câu 35 : C

Câu 36 : B

Câu 37 : D

Câu 38 : A

Câu 39 : B

Câu 40 : D

Câu 41 : D

Câu 42 : B

Câu 43 : B

Câu 44 : A

Câu 45 : B

Câu 46 : C

Câu 47 : A

Câu 48 : C

Câu 49 : A

Câu 50 : C

Bình luận (0)
Trần Mai Quyên
3 tháng 5 2020 lúc 10:01

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: A

Câu 7: C

Câu 8: B

Câu 9: D

Câu 10: D

Câu 11: A

Câu 12: B

Câu 13: C

Câu 14: D

Câu 15: D

Câu 16: C

Câu 17: B

Câu 18: A

Câu 19: D

Câu 20: A

Câu 21: B

Câu 22: A

Câu 23: A

Câu 24: A

Câu 25: D

Câu 26: B

Câu 27: B

Câu 28: C

Câu 29: C

Câu 30: A

Câu 31: D

Câu 32: D

Câu 33: C

Câu 34: A

Câu 35: C

Câu 36: B

Câu 37: D

Câu 38: A

Câu 39: C

Câu 40: D

Câu 41: D

Câu 42: B

Câu 43: B

Câu 44: A

Câu 45: B

Câu 46: C

Câu 47: A

Câu 48: C

Câu 49: A

Câu 50: C

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
3 tháng 5 2020 lúc 13:01

1 B

2 A

3 C 4 B 5 B 6 A 7 C 8 A 9 D 10 B 11 A 12 D 13 C 14 D 15 A 16 D 17 C 18 C 19 D 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 D 26 B 27 B 28 C 29 C 30 D 31 C 32 D 33 C 34 A 35 C 36 B 37 D 38 A 39 C 40 D 41 D 42 B 43 B 44 A 45 D 46 D 47 A 48 C 49 A 50 A
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
6 tháng 5 2020 lúc 16:26

Câu 23 :

- Thật ra dùng mẹo sẽ nhanh hơn

Ta có : \(K=\sqrt{4a^2-4a+1}+\sqrt{9a^2-12a+4}\)

=> \(K=\sqrt{\left(2a-1\right)^2}+\sqrt{\left(3a-2\right)^2}\)

=> \(K=\left|2a-1\right|+\left|3a-2\right|\)

\(a\le\frac{1}{2}\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}2a-1\le0\\3a-2< 0\end{matrix}\right.\)

=> \(K=1-2a+2-3a\)

=> \(K=3-5a\)

=> Đáp án A .

Câu 31 :

- Số tổng điểm của học sinh là :

\(2.2+3.1+4.1+5.4+7.6+8.7+9.8+10.1=211\) ( điểm )

- Số lượt điểm của học sinh là :

\(2+1+1+4+6+7+8+1=30\)

-> Điểm trung bình là : 211 / 30 = 7,0(3) ~ 7,03 .

-> Đáp án C .

Câu 49 :

- Xét tam giác ABC cân tại A có : AH là đường cao .

=> AH là đường trung trực .

=> \(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{BAH}=\widehat{CAH}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}=\frac{1}{2}.120^o=60^o\\BH=CH=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}12=6\left(cm\right)\end{matrix}\right.\)

- Áp dụng tslg vào tam giác AHC vuông tại H có :

\(TanHAC=\frac{HC}{AH}=Tan60=\frac{6}{AH}=\sqrt{3}\)

=> \(AH=2\sqrt{3}\left(cm\right)\)

-> Đáp án A .

Câu 50 :

- Kẻ hình hơi lâu ai cần thì tag mình để mình kẻ .

- Gọi các tâm của đường tròn nhỏ là O,

- Từ O kẻ 2 tiếp tuyến cắt đường tròn lớn tại H và bé tại A và đường tròn lớn tại K và bé tại B .

Mà 6 đường tròn trong bằng nhau nên các tiếp tuyến chia tâm O thành 6 góc bằng nhau .

=> \(\widehat{AOB}=60^o\)

Mà OA, OB là 2 tiếp tuyến đường trong tâm O, cắt nhau tại O .

=> OO, là phân giác của \(\widehat{AOB}\)

=> \(\widehat{AOO^,}=30^o\)

Lại có : OH = Rlớn = 9 ( cm ) = OO, + Rnhỏ

=> OO, = 9 - Rnhỏ

- Áp dụng tslg vào tam giác OAO, vuông tại A có :

\(SinAOO^,=\frac{O^,A}{O^,O}=\frac{R}{9-R}=\frac{1}{2}\)

=> Rnhỏ = 3 ( cm )

-> Đáp án A .

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
6 tháng 5 2020 lúc 16:29

có câu nào mí bạn không làm tag iêm nha ( ít thui tai iêm cũng phải ôn : ))

Bình luận (0)
Trần Thanh Phương
8 tháng 5 2020 lúc 18:48

Còn đề mình họa không anh Nguyễn Trần Thành Đạt :( Dạo này ôn hóa nhiều nên không vào được, cho em tham gia với ạ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN