Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

imagine

câc 5) trong các phản úng háo học sau , phản ứng nào là phản ứng háo hợp ?

a 4Al+3O2 ------> Al2O3

b Fe+H2O -------> Feo + H2

c CaCo3 -------> CaO + Co2

d So3+ H2o -------> CaCo3

e Cao + Co2 --------> CaCo3

d Cao + H2o --------> Ca(OH)2

câu 6 ) oxit là gì ? cho ví dụ về oxit ?

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 29 tháng 4 2020 lúc 9:34

câc 5) trong các phản úng háo học sau , phản ứng nào là phản ứng háo hợp ?

a 4Al+3O2 --to----> 2 Al2O3 (P.Ứ hóa hợp)

b Fe+H2O ---to----> FeO + H2 (P.Ứ thế)

c CaCO3 -----to--> CaO + CO2 (P.ứ phân hủy)

d SO3+ H2O -------> CaCo3 (Anh nghĩ ra H2SO4 chứ nhỉ)

e CaO + CO2 --------> CaCO3 (P.Ứ hóa hợp)

d CaO + H2O --------> Ca(OH)2 (P.Ứ hóa hợp)

câu 6 ) oxit là gì ? cho ví dụ về oxit ?

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

VD : CuO, CaO, Na2O, P2O5, NO, CO, Mn2O7 , K2O,..

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN