Violympic toán 8

Nguyễn Trà Giang

Bài 7. Giải các phương trình sau: (Đặt ẩn phụ)

a) (x2+x)2 +4(x2+1) -12=0

b) (x2+2x+3)2 -9(x2+2x+3) +18= 0

Cảm ơn mn trước nha =)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN