Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Limited Edition

Một ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ 30 phút. Nếu nó đi với vận tốc nhỏ hơn 10km/h thì nó sẽ đến chậm hơn 50 phút. Tính quãng đường AB?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN