Violympic toán 8

Nguyễn Văn Quang

Bài 3: Lúc 8 giờ, một xe m số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?áy khởi hành từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 35km/h. Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ B đi đến A với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường AB dài 90km. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?


Các câu hỏi tương tự
Park Jin Hye

bài 1:Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 35km/h . Lúc về người đó đi với vận tốc nhanh hơn lúc đi là 5km/h ,do đó đến A sớm hơn dự định là 15 phút .Tính quang đường AB.

Bài 2: Một xe du lịch đi từ A đến B với vận tốc 60km/h . Lúc về , vận tốc tăng 20km/h. Vì vậy thời gian về sớm hơn thời gian đi là 1h . Tính quãng đường AB.

Bài 3 : Một người đi từ A đến B với vận tốc 12km/h rồi quay vè A vói vận tốc 9km/h ,vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ . tính quãng đường AB .

bài 4 : Một ô tô đi từ TPHCM đến Phan Thiết vs vận tốc 60km/h. khi trở về ô tô đó giảm 20km/h nên về mất nhiều thời gian hơn đi là 2 giờ 10' . Tính quảng đường từ TPHCM đến Phan Thiết.

Bài 5: Một xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/h. Sau đó 40' một xe hơi đuổi theo vs vận tốc 45km/h. Hỏi xe hơi chạy trg bao lâu thì đuổi kịp xe máy.

Bài 6: Hai khởi hành từ hai địa điểm cách nhau 140 km. Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe, bik rằng xe đi từ A cos vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10 km/h.

Bài 7: Lớp 8A có 45 hs dc chia làm 2 nhóm để tham gia ngày Chủ nhật xanh. Nhóm 1 đông hơn nhóm 2 là 5 hs. Hỏi mỗi nhóm có bao nhêu hs.

Bài 8: Lớp 8A có 50 hs. Tìn số hs nam và số hs nữ, bik số hs nam = 12/13 số hs nữ.

Bài 9: Một khu vườn HCN có chu vi = 150m. Bik rằng 4 lần CD hơn 5 lần CR là 30m. tính kích thước của khu vườn đó.

Bài 10: Bạn Đức mua 30 bông hoa để tặng mẹ nhân ngày 8/3. Trong đó số hoa hồng = 3/7 số hoa đồng tiền. hởi Đức mua bao nhiêu hoa hồng và bao nhiêu hoa đồng tiền.

Bài 11: Nhà trường tổ chức quyên góp SGK và vở trắng để giúp các bạn nhỏ vùng xa, lớp 8A góp đc 120 cuốn gồm cả sánh và vở. Hỏi lớp 8A quyên góp đc bao nhiêu vở, bao nhiêu sách.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN