Bài 3: Tiết kiệm

Hải Ngân

hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện cho mùa khô hạn rất tích cực tham gia các công việc tiết kiệm điện trong gia đình thấy vậy bạn Mai cười bảo không Công việc của Cậu chẳng cải thiện được tình hình thiếu điện đâu bởi vì có mấy bạn hưởng ứng phong trào của cậu đâu Em có đồng ý với cách lý giải của bạn Mai không Vì sao


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN