Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a/ y=\(sin^2x\)

b/ y=\(\frac{\cot x}{\cos x}\)

c/ y=\(\frac{\tan x}{\sin x}\)

d/ y=\(1-\sin^2x\)

e/ y=\(|\cot x|.\sin^2x\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN