Bài 12. Công suất điện

Hồ Khánh Vy

Một hộ gia đình sử dụng các thiết bị như bảng sau cho rằng các thiết bị điện được sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế là 220V

Đèn sợi đốt ( 60W-5h )

Nồi cơm điện ( 600W-30min(

Bếp điện ( 1200W-45min )

Bàn ủi ( 800W-15min )

a) trong 1 tháng (30 ngày) số đếm của công tơ điện tăng thêm bao nhiêu và giá tiền điện phải trả là bao nhiêu tiền điện phải trả cho thiết bị nào là lớn nhất giá một kWh điện là 1800 đồng

b ) nên chọn các CP ở mạch chính có cường độ dòng điện ngắt mạch là bao nhiêu : 5A, 10A, 15A hay 20A


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN