Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Diệu Hoàng

chứng minh công thức: μ=tanα - a/gcosα băng phương pháp động lực học

Na Cà Rốt
18 tháng 11 2019 lúc 19:50

?/

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN