tth_new
3 tháng 3 2017 lúc 17:21

Đổi: 0,5m = 50 dm

Thể tích khối đá là:

50 x 50 x 50 = 125000 (dm3)

Khối đá đó nặng:

125000 x 2,5 = 312500 (dm3)

Đổi: 312500 dm3 = 312500 kg

Đáp số: 312500 kg

Ủng hộ nha

Bình luận (0)
sakura
3 tháng 3 2017 lúc 17:22

                                  Bài giải

         Đổi : 0,5m = 5dm

Thể tích khối đá hình lập phương là :

          5 x 5 x 5 = 125 ( dm3 )

Khối đá đó nặng số kg là :

       125 : 1  x 2,5 = 312,5 ( kg )

              Đáp số : 312,5 kg

ủng hộ tớ nha

Bình luận (0)
nguyễn thị nhật thanh
3 tháng 3 2017 lúc 17:23

thể tích khối đá là

0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125 (m3)

đổi : 0,125 m3 =125 dm3

khối đá đó nặng là

2,5 x 125 =312,5 kg

                       Đáp số : 312,5 kg

Bình luận (0)
tth_new
3 tháng 3 2017 lúc 17:24

Lộn. Để mình giải lại

Bình luận (0)
tth_new
3 tháng 3 2017 lúc 17:25

Đổi: 0,5 m = 5 dm

Thể tích khối đá là:

5 x 5 x 5 = 125 (dm3)

Khối đá đó nặng:

125 x 2,5 = 312,5 (dm3)

Đổi: 312,5 dm3 = 312,5 kg

Đs:

  Cái này đúng 100%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN