Đức Phạm
1 tháng 3 2017 lúc 18:47

Để n trở thành phân số tối giản thì

UCLD [ ( n - 3) + 4 ; n  - 3 ] = 1

vậy  n - 3 là số lẻ

=> n là số chẵn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN