BÀI 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Yen Nguyen

Cmr bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển còn già hóa dân số chỉ diễn ra ở nước phát triển. Phân tích hậu quả

ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 3 tháng 10 2019 lúc 18:51

Sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm các nước đang phát triển bởi vì:

Nhóm nước này hiện có tỉ lệ nhóm tuổi 0-14 khá cao, chiếm 32% (theo số liệu tính đến năm 2005), tổng dân số các nước đang phát triển hiện nay cũng chiếm đến 80% trong tổng dân số cả thế giới. Ngoài ra số dân gia tăng hàng năm của nhóm nước đang phát triển cũng chiếm đến 95%.

Còn sự già hóa dân số lại diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển bởi vì:

Cơ cấu dân số trong độ tuổi 65 trở lên của nhóm nước phát triển chiếm 15%, gấp 3 lần so với nhóm nước đang phát triển (5%). Bên cạnh đó tuổi thọ trung bình cũng cao hơn so với của thế giới.
Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 3 tháng 10 2019 lúc 19:22

Hậu quả

- Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển :

+ Vấn đề việc làm

+ Chất lượng cuộc sống

+ Các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế…

+ Suy giảm nguồn tài nguyên

+ Ô nhiễm môi trường

+ Không giam cư trú chật hẹp.

- Sự già hoá dân số ở các nước phát triển:

+ Thiếu lao động.

+ Chi phí phúc lợi cho người già tăng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN