Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

nguyễn hương trà

Hai quả cầu A và B có khối lượng m1 và m2 được treo vào một điểm o bằng hai sợi dây cách điện OA và AB . Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện ?

Toàn Phạm
Toàn Phạm 21 tháng 8 2019 lúc 12:10

Các thông số đã biết m1,m2 -> P1,P2, l1=OA; l2=OB;

Điện tích, định luật Cu-lông

Bài này nói thật có hai cách làm riêng biệt nha bạn.

*Cách hiểu thứ nhất là dây OA chỉ là một đoạn của dây OB, có nghĩa là A nằm trên B không có chuyện 2 dây khác nhau.

+Khi đó lực căng điều kiện cân bằng của hệ (hai vật) sẽ là \(\vec {P_{1}}+\vec {P_{2}}+\vec {T}=\vec0\)

Chiếu lên phương cùng hướng với \(\vec {OB}\)

<=>P1+P2-T=0

<=>T=(m1+m2)g (1)

+Khi tích điện cho hai quả cầu, giả sử tích cùng một lượng điện và cùng dấu (giả sử dương vì âm cũng vậy)

Hình tiếp theo:

Điện tích, định luật Cu-lông

Điều kiện cân bằng (sau khi chiếu lên phương cùng hướng với \(\vec {OB}\) ) của m1:

P1+P2-f1+f2+T=0 (Vì hai quả cầu cho là tích điện cùng dấu cùng độ lớn nên f1=f2 theo định luật Coulomb)

Khi đó T=P1+P2=(m1+m2)g (2)

(1) và (2) => lực căng dây T không đổi trong trường hợp 1

trong trường hợp này nếu tích điện trái dấu cho hai quả cầu thì lực căng ở đoạn OA cũng vậy thôi vì nó chẳng liên quan gì tới sự tương tác điện ở đoạn AB

*Cách hiểu thứ hai là hai dây OA OB này riêng biệt chỉ có trùng điểm ngọn là O thôi

Khi đó (sử dụng hình trên cùng nhé) điều kiện cân bằng của m1 là T=P1 (3) (m2 chẳng liên quan gì vì nó nằm ở dây OB)

Khi tích điện cho hai quả cầu (mình làm 1 trường hợp là tích điện cùng dấu cùng điện lượng nhé)

Khi đó (dùng hình thứ 2 nhé) ở dây OA: điều kiện cân bằng của m1 sẽ là P1-T-f1=0

<=>T=P1-f1 (4)

từ (3) (4) -> lực căng dây giảm

Bài này mình nghĩ bạn nên sử dụng cách hiểu thứ nhất vì mình đã tham khảo một số cách làm trên mạng và cũng đồng tình với cách làm đó, còn cách làm thứ hai thì tùy, bạn có thể hỏi thầy cô xem nên sử dụng cách nào nhé =)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN