Sakura Minayo
3 tháng 2 2017 lúc 21:50

Hình tròn có chu vi lớn hơn , vì :

Ta có công thức sau :

C hình tròn = r x 2 x 3,14 ; S hình tròn = r x r x 3,14.

P hình vuông = a x 4 ; S hình vuông = a x a .

Chu vi hai hình bằng nhau nên :

2 x r x 3,14 = a x 4, suy ra a = 3,14 x r : 2 .

Thay a = 3,14 x r : 2 vào công thức tính diện tích hình vuông , ta có :

S hình vuông = a x a = ( 3,14 x r : 2 ) , ( < r x r x 3,14 )

Suy ra S hình tròn lớn hơn S hình vuông .

k cho mình nha !

Bình luận (0)
Ly Nguyen
3 tháng 2 2017 lúc 21:46

Chac la hvuong sorry mik ko giai thich

Bình luận (0)
Barack Obama
3 tháng 2 2017 lúc 21:53

DT hình vuông = cạnh x cạnh => cạnh = DT : cạnh => chu vi = DT : cạnh x 4 => Chu vi =  DT : cạnh x 2 x 2  (1)

DT hình tròn = bán kính x bán kính x 3,14 => bán kính = DT : bán kính x 3,14 => Chu vi = DT : cạnh x 2 x 3,14 (2)

So sanh (1) và (2) => Chu vi hình tron lớn hơn chu vi hình vuông

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN