Đề kiểm tra cuối học kì II

qưert

Viết phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi sau

rượu etylic -> axit axetic -> etyl axetat -> axetat natri - axit axetic

Thảo Phương
19 tháng 5 2019 lúc 9:55

Đề kiểm tra cuối học kì II

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
20 tháng 5 2019 lúc 8:18

(1) 2C2H5OH + O2 \(\underrightarrow{mengiam}\) 2CH3COOH + 2H2O

(2) CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O (xt: axit, to )

(3) CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN