Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đỗ Thùy Linh

từ độ cao 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc đầu v0=20m\s .Bỏ qua sức cản không khí.Lấy gia tốc rơi tự do g=9.8m\s. Tính từ lúc ném vật, sau khoảng bao lâu thì vecto vận tốc và vecto gia tốc của vật hợp với nhau góc 60 độ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN