Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

trần thị thúy hằng

cây bèo và cây sen đã hinh thanh những đặc điểm j để thich nghi với môi trường sống trôi nổi?

Vân3007
Vân3007 2 tháng 5 2019 lúc 21:34

* Cây bèo

- Thân xốp, chứa nhiều khí, làm cho cây nhẹ -> có thể nổi trên mặt nước

- Rễ không có lông hút-> cây không bị ngạt thở dưới nước

- Thân mềm, chứa khí dự trũ -> dự trữ khí ô- xi trong nước

* Cây sen

- Rễ không có lông hút-> cây không bị ngạt thở dưới nước

- Cuống lá mềm, chứa khí dự trũ -> dự trữ khí ô- xi trong nước

- Lá trải rộng trên mặt nước, chia thành nhiều phiến nhỏ-> nhận được nhiều ánh sáng mặt trời

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN