Chương II - Đường tròn

Hoàng Tiến

Cho tam giác abc có 3 góc nhọn nt (o;R) AB < AC. Hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H .

A/ cm AH vuông góc BC tại D và BFEC nt.

B/ đường thẳng EF cắt BC tại M. Tia AM cắt (o) tại K.

C/ cm HK vuông góc AM.

D/ gọi S là giao điểm của AH và EF. Cm HS.AD=HD.AS

E/ đường thẳng đi qua F song song với AC cắt MA và AH tại P,Q. Cm FP=FQ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN