Ma Kết tài năng
19 tháng 12 2016 lúc 21:31

9009:33=273

Bình luận (0)
moonu7a
19 tháng 12 2016 lúc 21:31

273 nha 

(-)               <3

Bình luận (0)
vuhuykhanh
19 tháng 12 2016 lúc 21:36

273 đó

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

a. 855 : 45

579 : 36

b. 9009 : 33

9276 : 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

a. 855 : 45

579 : 36

b. 9009 : 33

9276 : 39

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN