Bài 26 : Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950-1953)

Mai Euphemia

ai là người lấp lỗ châu mai trong chiến dịch biên giới thu-đông năm 1950

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 13 tháng 3 2019 lúc 21:07

Phan Đình Giót là người đã lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN