BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

YếnChiPu

Chiến tranh thế giới thứ 2 đã tác động như thế nào đến Việt nam

B (Erik)
B (Erik) 10 tháng 1 2019 lúc 13:38

Những kết quả dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai: Đối với Việt Nam, sự bùng phát của Chiến tranh thế giới thứ hai ngày 1-9-1939 là 1 sự kiện quyết định như việc Pháp chiếm Đà Nẵng năm 1858. Các phong trào đòi độc lập đã tăng lên ở Việt Nam, đặc biệt trong và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng tất cả cuộc nổi dậy và cố gắng thử đều thất bại để đạt được bất cứ những nhượng bộ nào từ các đốc công Pháp. Cách mạng Ngaxảy ra lúc đó đã tác động ảnh hưởng to lớn hình thức lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Thành viên Phe Trục Nhật Bản xâm lược Việt Nam ngày 22-9-1940, hòng xây dựng căn cứ quân sự để đánh Đồng Minh ở Đông Nam Á

Bình luận (1)
Trần Thị Minh Hằng
Trần Thị Minh Hằng 10 tháng 1 2019 lúc 18:08

Cô gợi ý các bạn trả lời. Các tác động của chiến tranh thế giới thứ 2 đối với Việt Nam trên các lĩnh vực:

Thứ nhất: Kinh tế, Pháp đã tăng cường bóc lột như thế nào trong cuộc chiến tranh,...

Thứ hai: Chính trị, Việc Nhật bước vào Đông Dương, cùng với Pháp cấu kết xâm lược Việt Nam.

Thứ ba: Xã hội, Sự phân hóa xã hội trong thời kì này như thế nào, các phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ, nhằm chống lại chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của Pháp và Nhật.

Thứ tư: Đối ngoại, Sự liên kết với các nước Xã hội chủ nghĩa trong thời kì này có sự thay đổi như thế nào.

Đây là một số gợi ý của cô, các em có thể dựa vào kiến thức của mình để giải đáp nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...