Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

PhuongXuan LuongHoang

Phải lấy bao nhiêu gam sắt để có số nguyên tử sắt gấp 2 lần số nguyên tử có trong 5,4 gam nhôm ?

Vy Kiyllie
19 tháng 12 2018 lúc 21:06

nFe = 2nAl = 2.\(\dfrac{5,4}{27}=0,2mol\)

=> mFe = 11,2g

Bình luận (0)
Thái Hữu Dũng
19 tháng 12 2018 lúc 22:49

Ta có: nAl=5,4/27=0,2(mol)

⇒ nFe=0,2*2=0,4(mol)

⇒ mFe=0,4*56=22,4(g)

Bình luận (0)
Ngọc Hân
19 tháng 12 2018 lúc 23:02

\(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

Vì số nguyên tử sắt gấp 2 lần số nguyên tử nhôm

\(n_{Fe}=2n_{Al}=2\times0,2=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=0,4\times56=22,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN