Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Nguyễn Phương Hiền Thảo

Có thể gửi thông tin 1 cách hoàn toàn bảo mật bằng dịch vụ thư điện tử. Phát biểu này đúng hay sai? Vì sao?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN